Obveščam vas, da je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS dne 29.3.2016 objavil javno naročilo za sečnjo in spravilo, gojitvena in varstvena dela, gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture ter prevoz gozdnih lesnih sortimentov. V tej fazi gre za preverjanje usposobljenosti izvajalcev, kasneje pa bodo objavljeni posamezni razpisi po sklopih. Delo na posameznem sklopu bo dobil najugodnejši ponudnik. Razpisna dokumentacija je na voljo na http://www.s-kzg.si/si/javna-narocila/. Oddaja prijav je 5.5.2016 do 9. ure!