Povezava do dokumentacije za nakup nove gozdarske mehanizacije:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1244