Ljubljana, 26. 2. 2016 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu dne 26. 2. 2016 objavilo javni razpis za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2016. Za ta namen je razpisanih 3,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. 3. 2016 do vključno 22. 4. 2016, do 24. ure

Povezava do razpisa za gozdne infrastrukture