Promocija gozdno-lesne verige

Na območju občin Idrija, Cerkno in Logatec deluje gozdno lesna veriga, ki povezuje lastnike gozdov s predelovalci lokalnega lesa. V ta namen sta bila ustanovljena tudi  naša Gozdarsko lesarska zadruga Golez Idrija z.o.o., ki združuje lokalna podjetja, samostojne podjetnike in dopolnilne dejavnosti na kmetiji s področja gozdarstva in lesarstva ter Društvo lastnikov gozdov Keltika, katerega člani so lastniki gozdov, njihovi družinski člani ali drugi, ki izpolnjujejo cilje društva.

K oblikovanju verige je pomembno prispeval tudi študijski krožek Naš les - naša priložnost, ki ja je izvajala ICRA v letu 2014 in ki so ga obiskovali tudi naši člani. Skupaj smo se odločili za nadaljevanje teh aktivnosti tudi v letošnjem letu. Delo krožka Naš les - naša priložnost II. je bilo tako usmerjeno na aktivnosti promocije in predstavitev gozdno-lesne panoge ter prednosti povezovanja na tem področju širši in z lesom povezani javnosti, zato je bil njegov cilj izvedba informativno-izobraževalnih in promocijskih aktivnosti v lokalnih medijih. Člani so obenem pridobivali spretnosti komuniciranja in nastopanja v javnosti ter znanja s področja promocije, ki jim bodo koristila tudi pri nadaljnjem delu.

Ob pomoči novinarke Metke Rupnik je nastalo 5 radijskih oddaj, ki so bile predvajane na Radiu Odmev. Vabljeni k poslušanju.

Posnetke oddaj najdete TUKAJ.