Objavljamo vabilo na javno razgrnitev in javno obravnavo osnutka gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Idrija I (2015-2024) in gozdnogospodarsko enoto Banjšice (2015-2024).

Vabilo Idrija

Vabilo Banjšice