Zavod za gozdove Slovenije je pripravil publikacije namenjene osveščanju o varnem delu v gozdu:

Namen knjige je podajanje praktičnih napotkov za zaščito gozdnih delavcev in sicer glede zdravja in varnosti pri gozdarskem delu in glede preprečevanja oziroma zmanjšanja obsega bolezni in poškodb. Knjiga je namenjen vsem, ki delajo v gozdu ali so z gozdnim delom kakorkoli povezani. 
 
Varnega in učinkovitega dela pri sečnji se ne da naučiti samo s pomočjo priročnikov. Potrebno je izobraževanje ob konkretnem delu v gozdu in praktične izkušnje. Zavedamo se, da nikogar ne moremo odvrniti od tega, da bi delal z motorno žago. Želimo le, da bi del tega, kar boste prebrali, nosili v svoji zavesti s seboj v gozd. 
 
Spravilo lesa s traktorji je poleg sečnje gozdno delo, pri katerem se zgodi največ nesreč. Knjižica je namenjena predvsem lastnikom gozdov, korist­na bo tudi poklicnim voznikom gozdarskih traktorjev, primerna je kot dopolnilo učencem srednjih in poklicnih šol, študentom gozdarstva kot praktične informacije, gozdarskim strokovnjakom koristna pomoč pri vsakodnevnem delu.