Društvo lastnikov gozdov Keltika vabi v svoje vrste nove člane

Namen društva je večati pozitivne učinke sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v zasebni lasti, izboljšanje znanja o gozdu ter povezovati in utrjevati gospodarsko moč gozdnih posestnikov ob upoštevanju vseh vlog gozda.

Cilji društva so:

  • Povezovanje gozdno - lesne verige.
  • Dvig znanja s področja gozdarstva in nege gozdov.
  • Krepitev ekonomske, okoljske in socialne vloge gozda

Vse, ki želite sodelovati v društvu in ste lastniki gozdov, njihovi družinski člani ali pa želite prispevati k ciljem društva, vabimo, da se nam pridružite.

Za dodatne informacije pokličite predsednika Ivana Mivška na tel.: 041 376 017.