Zgibanka o lubadarju

Zavod za Gozdove Slovenije je pripravil zanimivo zgibanko o lubadarjih z naslovom Lubadar učinkovito uničuje iglavce.