Gradiva ob tednu gozdov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije izdalo gradiva v okviru Tedna gozdov.

Zadnji teden v maju že od zgodnjih sedemdesetih let prejšnjega stoletja poteka v Sloveniji Teden gozdov. Gozdovi so v Sloveniji najpomembnejše naravno bogastvo, so neločljiv del našega naravnega okolja in opravljajo celo vrsto funkcij od proizvodnih do vrste ekoloških in socialnih funkcij gozdov.

Teden gozdov 2015 je bil posvečen negi slovenskih gozdov. V zvezi s tem so nastali: brošura (.pdf), zloženka (.pdf) in plakat.