Opozorilne table

Opozorilne table "Dostop v gozd na lastno odgovornost"

S 1.1.2017 so začele veljati spremembe Zakona o gozdovih. Ta sedaj med ostalim določa tudi, da je prost dostop v gozd na lastno odgovornost tistega, ki dostopa/vstopa v gozd in ne več na odgovorost lastnika gozda, kot je veljalo do žledoloma 2014. To določa 24. točka 3. člena Zakona o gozdovih. Kdor želi, si lahko neprečiščeno besedilo…


Vodenje evidenc gozdnih sortimentov

VODENJE PODATKOV ZA SPREMLJANJE SLEDLJIVOSTI PROMETA Z GOZDNIMI LESNIMI SORTIMENTI PO SISTEMU POTREBNE SKRBNOSTI


Upravičenost do znižanja KD

 

Zakon o odpravi posledic žledoloma v 27. točki določa upravičenost do znižanja katastrskega dohodka za prizadete površine, tako tiste, za katere je bila odrejena obvezna sanitarna sečnja in sicer v obsegu, ki znaša več kot 50 odstotkov desetletnega mogočega poseka, se KD, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja ugotavljanje  KD, v desetih letih od od leta naravne nesreče zniža za odstotek…


Participatorna interaktivna konferenca - »Inovacije v lesenih zdravih trajnostnih stavbah«, Ljubljana

Več o tem 


Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

 

Več o tem


Pozdravljeni. Predlagam, da podate svoj predlog, če poznate kakšno zanimivo leseno gradnjo. Gre za promocijo lesa…

 

Več o tem


Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarski industriji (KOCles 2.0)

 

Povezava do razpisa


Predlogi za skupni nastop na sejmih – aktualno je lesarstvo

 

Več o tem 


"MEET4BUSINESS" Agra 2016

 

Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo organizira kooperacijsko srečanje v Gornji Radgoni, ki bo potekalo 23. Avgusta 2016 v okviru 54. mednarodno kmetijsko-živilskega sejma AGRA 2016. Za…


Objavljen javni razpis za ukrep 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda

 

Povezava


  • First
  • <<
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >>
  • Last