Gozdarsko načrtovanje z vidika lastnikov gozdov

Nekaj na to temo najdete tukaj


Ukrep dodatnega vračila trošarine za pogonska goriva pri odpravi posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov

Ministrstvo za finance je v soglasju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Uradnem listu RS, dne 9. 2. 2018, objavilo spremembo Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se...


JR za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 22.12.2017 v Uradnem listu RS objavilo JR za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020. Za ta namen je ...


Na Solčavskem nastaja gozdno-lesna veriga za gorski les

Več o tem


Objavljen je nov razpis za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za spravilo lesa. Več o tem lahko preberete tukaj


GZS mreženje z avstrijskim podjetjem LIGNEMI Designmanufaktur

Vabimo vas na B2B srečanje z avstrijskim podjetjem LIGNEMI Designmanufaktur, ki išče proizvajalce lesenih dodatkov.


Opozorilne table

Opozorilne table "Dostop v gozd na lastno odgovornost"

S 1.1.2017 so začele veljati spremembe Zakona o gozdovih. Ta sedaj med ostalim določa tudi, da je prost dostop v gozd na lastno odgovornost tistega, ki dostopa/vstopa v gozd in ne več na odgovorost lastnika gozda, kot je veljalo do žledoloma 2014. To določa 24. točka 3. člena Zakona o gozdovih. Kdor želi, si lahko neprečiščeno besedilo…


Vodenje evidenc gozdnih sortimentov

VODENJE PODATKOV ZA SPREMLJANJE SLEDLJIVOSTI PROMETA Z GOZDNIMI LESNIMI SORTIMENTI PO SISTEMU POTREBNE SKRBNOSTI


Upravičenost do znižanja KD

 

Zakon o odpravi posledic žledoloma v 27. točki določa upravičenost do znižanja katastrskega dohodka za prizadete površine, tako tiste, za katere je bila odrejena obvezna sanitarna sečnja in sicer v obsegu, ki znaša več kot 50 odstotkov desetletnega mogočega poseka, se KD, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja ugotavljanje  KD, v desetih letih od od leta naravne nesreče zniža za odstotek…


Participatorna interaktivna konferenca - »Inovacije v lesenih zdravih trajnostnih stavbah«, Ljubljana

Več o tem 


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >>
  • Last