Dopolnilna dejavnost na kmetiji – nova poslovna priložnost?

Na tem predavanju boste izvedeli vse osnove o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Kaj lahko delate v okviru le teh, kako pričeti, kakšni so pogoji in morebitne omejitve. V okvir dopolnilnih dejavnosti spada tudi predelava gozdnih lesnih sortimentov, storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela in druge skupine dopolnilnih dejavnosti...


Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 84, Datum: 28. 12. 2018, Stran: 2522 Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.


Javni razpis - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 14. 12. 2018, Stran: 2399 Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.


Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov. Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov...


''Lesarske niše''

Brezplačne delavnice/okrogle mize - »Lesarske niše«, Ljubljana Potrebna prijava!


Aktualen razpis

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017. Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in ...


Aktualen razpis

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja javni razpis Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017 (P2L 2017).


Nagrada za študijski krožek

Naš študijski krožek »Naš les – naša priložnost« je prejel priznanje ACS za promocijo učenja in znanja odraslih


Promocija gozdno-lesne verige

Promocija gozdno-lesne verige

Na območju občin Idrija, Cerkno in Logatec deluje gozdno lesna veriga, ki povezuje lastnike gozdov s predelovalci lokalnega lesa. V ta namen sta bila ustanovljena tudi  naša Gozdarsko lesarska zadruga Golez Idrija z.o.o., ki združuje lokalna podjetja, samostojne podjetnike in dopolnilne dejavnosti na kmetiji s področja gozdarstva…


Člani zadruge GOLEZ Idrija: ŽAGA RUPNIK

Podjetje opravlja storitve žage skozi izdelovanje žaganega lesa po merah in zahtevah naročnikov.