Tečaj nege gozdov

Pozdravljeni!

V sobot, 13. Junija 2020, bo organiziran brezplačni tečaj nege gozdov s povdarjeno sociano funkcijo, več informacij najdete TUKAJ


Tečaji

V letošnjem letu se bodo izvajali tečaji za varno delo z motorno žago in delo z gozdarskim traktorjem. Vsi interesenti kontaktirajte svoje revirne gozdarje za podrobnejše informacije. Sam potek tečajev si lahko ogledate TUKAJ.

V mesecu maju, predvidoma 23. in…


2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.


2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.


Gozdarsko načrtovanje z vidika lastnikov gozdov

Nekaj na to temo najdete tukaj


Ukrep dodatnega vračila trošarine za pogonska goriva pri odpravi posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov

Ministrstvo za finance je v soglasju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Uradnem listu RS, dne 9. 2. 2018, objavilo spremembo Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se...


JR za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 22.12.2017 v Uradnem listu RS objavilo JR za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020. Za ta namen je ...


Na Solčavskem nastaja gozdno-lesna veriga za gorski les

Več o tem


Objavljen je nov razpis za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za spravilo lesa. Več o tem lahko preberete tukaj


GZS mreženje z avstrijskim podjetjem LIGNEMI Designmanufaktur

Vabimo vas na B2B srečanje z avstrijskim podjetjem LIGNEMI Designmanufaktur, ki išče proizvajalce lesenih dodatkov.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >>
  • Last