1 golez golez golez 1 1 1

 

Na območju občin Idrija, Cerkno in Logatec deluje gozdno lesna veriga, ki povezuje lastnike gozdov s predelovalci lokalnega lesa. V ta namen je bila ustanovljena Gozdarsko lesarska zadruga Golez Idrija z.o.o., ki združuje lokalna podjetja, samostojne podjetnike in dopolnilne dejavnosti na kmetiji s področja gozdarstva in lesarstva ter Društvo lastnikov gozdov Keltika, katerega člani so lastniki gozdov, njihovi družinski člani ali drugi, ki izpolnjujejo cilje društva.

Ključen namen povezave je vzpostavitev urejenega odkupa in predelave lokalnega lesa, ki ga prodajajo lastniki gozdov, odkupuje pa zadruga. Če ste lastnik gozda in bi želeli postati član Društva lastnikov gozdov Keltika, se lahko za dodatne informacije obrnete na naslov: drustvo@golez-keltika.si, če pa ste lokalno podjetje, ki želite sodelovanja z lokalnimi lastniki gozdov, pa pišite na naslov: zadruga@golez-keltika.si.

Obvestila - Zadruga

Dopolnilna dejavnost na kmetiji – nova poslovna priložnost?

Na tem predavanju boste izvedeli vse osnove o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. Kaj lahko delate v okviru le teh, kako pričeti, kakšni so pogoji in morebitne omejitve. V okvir dopolnilnih dejavnosti spada tudi predelava gozdnih lesnih sortimentov, storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela in druge skupine dopolnilnih dejavnosti...


Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2018

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 84, Datum: 28. 12. 2018, Stran: 2522 Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.


Javni razpis - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 81, Datum: 14. 12. 2018, Stran: 2399 Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.


Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov. Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov...


''Lesarske niše''

Brezplačne delavnice/okrogle mize - »Lesarske niše«, Ljubljana Potrebna prijava!


Aktualen razpis

Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017. Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo in ...


Aktualen razpis

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja javni razpis Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017 (P2L 2017).


Več...

Obvestila - Društvo

Tečaj nege gozdov


Tečaji


2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.


2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.


Gozdarsko načrtovanje z vidika lastnikov gozdov


Ukrep dodatnega vračila trošarine za pogonska goriva pri odpravi posledic škode zaradi prenamnožitve populacij podlubnikov

Ministrstvo za finance je v soglasju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Uradnem listu RS, dne 9. 2. 2018, objavilo spremembo Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se...


JR za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 22.12.2017 v Uradnem listu RS objavilo JR za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014–2020. Za ta namen je ...


Več...